Tidigare Kullar

A-Kullen

Namn      Kön       EMS        Status

Ashley     Hona     RAG a      Överlåten till fodervärd

Adidas     Hane     RAG n      Överlåten till fodervärd

Atlas       Hane     RAG n      Såld / avliden

Atos        Hane     RAG n      Såld

Ajax        Hane     RAG a       Såld

Far: S*Karrei Figaro

Mor: S*Sollefteåkatten René

Födda: 2009-08-13

C-Kullen

Namn      Kön       EMS          Status

Celine     Hona     RAG f0421  Stannar / Avliden

Chris      Hona     RAG f          Såld till Avel

Calypso  Hona     RAG f21      Såld

Cassie    Hona     RAG f21      Såld

Cisco's   Hona     RAG f         Såld

little Zmirnoff

Far: S*Katrinelund's Sioux

Mor: S*Sollefteåkatten René

Födda: 2011-03-03

E-Kullen

Namn      Kön       EMS           Status

Eddisson  Hane     RAG a0421  Såld / Avliden

Elias        Hane     RAG n         Såld

Eazy        Hane     RAG n         Såld

Enzo        Hane     RAG n         Såld

Esmi        Hona     RAG f04      Såld

Far: S*Katrinelund's Sioux

Mor: S*Raggedy Doll Ashley

Födda: 2011-08-19

G-Kullen

Namn      Kön       EMS           Status

Ginza      Hona     RAG f          Såld

Far: S*Raggedy Doll Adidas

Mor: S*Tomtebloss Polka Dot

Födda: 2012-10-07

I-Kullen

Namn      Kön       EMS           Status

Izzy        Hona    RAG f04          Stannar på foder

Izon        Hane    RAG n04          Såld till Anna Marie

Izolde      Hona    RAG n04          Såld till Moa

Far: Beludru Branch

Mor: S*Raggedy Doll Hessie

Födda: 2022-11-26

B-Kullen

Namn      Kön       EMS        Status

Bailys      Hane     RAG n      Såld

Far: S*Katrinelund's Sioux

Mor: S*Raggedy Doll Ashley

Födda: 2010-10-17

D-Kullen

Namn      Kön       EMS           Status

Dooley's  Hane     RAG a04      Såld

Disel       Hane     RAG e0421   Såld

Daisy      Hona     RAG d0321   Såld

Far: S*Katrinelund's Sioux

Mor: S*Silvertrasan's Amber

Födda: 2011-08-07

F-Kullen

Namn      Kön       EMS           Status

Fatzima   Hona     RAG g04      Stannar

Festo       Hane     RAG n0321  Såld

Finix        Hane     RAG a0421  Såld

Fransesca Hona     RAG f04      Såld

Far: S*Katrinelund's Sioux

Mor: S*Silvertrasan's Amber

Födda: 2011-09-19

H-Kullen

Namn      Kön       EMS           Status

Helios     Hane     RAG n          Såld

Hixie Pix Hona    RAG f           Såld

Hessie     Hona    RAG f04       Stannar

Far: S*Tigerstjärnans Roger Dubuis

Mor: S*Raggedy Doll Fatzima

Födda: 2020-11-02

J-Kullen

Namn      Kön       EMS           Status

Jason     Hane     RAG a04      Såld 

Jezie      Hona     RAG a04      Stannar

Jax         Hane     RAG n04      Såld till Inger

Jinx        Hane     RAG n04      Såld till Carolina & fam

Far: S*Admires Hansel

Mor: S*Tigerstjärnans Xanthosine

Födda: 2023-02-17